Antonia Gutiérrez Bueno : La primera dona que va poder llegir a la Biblioteca


Llegir a la biblioteca les dones: un dret que es va haver de guanyar.

Encara que avui no ens pareix possible, quan la Biblioteca Nacional va obrir les portes fa 300 anys, no estava permés l’accés de les dones com a lectores. El fet està legislat a la Constitució de 1761 on s’advertia que: “no se permitirà la entrada con gorro, cofía, pelo atado, embozo ú otro trage indecente ó sospechoso, ni Muger alguna en días y horas de estudio; pues para ver la Bibliotheca podrán hir en los feriados con permiso del Bibliothecario Mayor.”

Aquests eren els drets de les dones en el segle XVIII, fins que va arribar Antònia Gutiérrez Bueno, la primera en rompre amb l’exclusivitat masculina i una afortunada dins d’un panorama educatiu discriminatori.

Aquest article es d’Isabel Rodríguez Ramos i està estret del suplement Yo Dona del diari El Mundo. Avui, Dia de la Dona, des de la Biblioteca l’hem volgut compartir amb tots vosaltres.